Het gemiddelde geeft de wereld haar bestaansrecht
het bijzondere haar waarde.
Oscar Wilde

Uitspraken


" ... het is gelukt om de tevoren niet meer herkenbare aantrekkelijkheid van het kleine orgel terug te krijgen."

Jörg Kraemer, regionaal kerkmusicus, leider van het orgelmuseum Borgentreich en orgeldeskundige in het aartsbisdom Paderborn



"Het naast het orgel van Schornsheim nog enig overgebleven orgel van Jacob Köhler is door de restauratie van de firma Oppel weer in een situatie gebracht, die haar betekenis als beschermd historisch orgel geheel rechtvaardigt. Naast de zeer zorgvuldig en ambachtelijk uitgevoerde arbeid in technische zin is vooral de intonatie van de afzonderlijke registers te vermelden. Dit alles is uitstekend gelukt : elk afzonderlijk register heeft zijn oorspronkelijk en eigen karakter weer terug, het plenum is zeer krachtig, maar niet opdringerig. De heer Oppel heeft hier op overtuigende wijze zijn deskundigheid laten zien. "

Hartmut Muller uit Alzey, Orgeldeskundige van de Evangelische kerk van Hessen-Nassau



" ... alle werkzaamheden zijn zorgvuldig, ambachtelijk en zonder bezwaren uitgevoerd. Heerlijk is ook wat aan klankverbetering bereikt kon worden: de afzonderlijke registers komen meer tot hun recht en hebben aan karakter en mengmogelijkheden gewonnen, terwijl de totaalklank ook duidelijk voller is geworden."

professor Volker Lutz, Kirchenmusikdirektor Tubingen.



" ... Verder kon ik intussen het Engelse orgel in zijn werkplaats nader bekijken. Ik bericht u hierbij dat dit plan mijn goedkeuring heeft. Het materiaal van het orgel maakt een goede indruk (voor het pijpwerk geldt zelfs het woord uitmuntend), zodat er in ... een orgel tot stand zal komen dat zeker niet onderdoet voor een nieuw instrument."

Jörg Kraemer, regionaal kerkmusicus, leider van het orgelmuseum Borgentreich en orgeldeskundige in het aartsbisdom Paderborn



" ... voor uw betrouwbaarheid en nauwkeurigheid, die ik in de afgelopen vier jaar heb mogen leren kennen en ervaren, wil ik u vandaag nog eens hartelijk dank zeggen."

Franz-Joseph Scherer, organist St. Peter en Paul in Eslohe.



" Vastgesteld kan worden dat het orgel, dat zich de laatste tijd in deplorabele toestand bevond, door de hoog gekwalificeerde arbeid van de orgelbouwer - die zijn toezeggingen en verplichtingen volledig waar gemaakt heeft - thans in een goede staat is teruggebracht. Ook in klanktechnisch opzicht werd in het kader van de mogelijkheden het hoogst haalbare bereikt."

Jörg Kraemer, regionaal kerkmusicus, leider van het orgelmuseum Borgentreich en orgeldeskundige in het aartsbisdom Paderborn



" alle in de offerte genoemde technische mankementen werden zeer goed verholpen. De firma Oppel wordt voor de goede uitvoering van de werkzaamheden hartelijk bedankt."

Dr Armin Frowein orgeldeskundige



Kundenliste (Auszug, PDF)

© 2008 http://www.orgelbau-oppel.de W3C Valid CSS & XHTML 1.0 strict